Rembrandt van Rijn: Selected Self Portraits

Self Portrait

1634
58.3 x 47.4 cm.
Staatliche Museen Preußischer Kulturbesitz, Gemäldegalerie, Berlin