Selected Works: 1655-1669

Moses

1659
Germaldegalerie, Staatliche Museen, Preussischer Kulturbesitz, Berlin