Selected Works: 1655-1669

A Woman at an Open Door

c. 1656-1657
Germaldegalerie, Staatliche Museen, Preussischer Kulturbesitz, Berlin